מדיניות ביטולים

לא ניתן לבטל עסקה לרכישת טובין פסידים, טובין שהוזמנו ו/או לוקטו ו/או הוכנו במיוחד בעבור המזמין בעקבות העסקה וטובין הניתנים לקלקול, פגיעה באיכותו ובטריותו של המוצר וכיוב', שהמזמין פתח את אריזתם המקורית ו/או קיבל אותם לביתו ו/או השאירם במזג אוויר/ אקלים שאינו מתאים לצורך שמירתו.
תוצאות ביטול העסקה יהיו בהתאם להוראות סעיף 14 ה' לחוק הגנת הצרכן.

יודגש כי בהתאם להוראות אלה, חלה חובת החזרת המוצר לחנות על המזמין, למעט אם הביטול נבע מפגם במוצר או עקב אי התאמתו לפרטים שהוצגו לגביו באתר החברה או שהוצגו למזמין. בהתאם להוראות החוק רשאית החנות לדרוש מן הרוכש דמי ביטול, אם הביטול לא נעשה בשל פגם או אי התאמה כאמור, כמפורט בסעיף 14 ה' לחוק.
כמו כן, במקרה של ביטול כאמור, אם פחת ערך המוצר בשל הרעה במצבו רשאית החנות לתבוע את נזקיה מן המזמין.
ביטול עסקת הרכישה שלא על פי תנאים אלה, לא יהיה לו כל תוקף.

תנאים לביטול עסקה
ביטול הזמנה שנקבעה לאיסוף עצמי – 
א) המזמין ביצע הזמנה וקבע איסוף עצמי, החנות עדכנה את המזמין על מועד אפשרי לאיסוף, אולם המזמין לא הגיע לאסוף את הזמנתו עד לשעת סגירת החנות; יהיה המזמין זכאי להגיע ביום למחרת, בשעות הבוקר, לאסוף את הזמנתו ולא יאוחר מהשעה 12:00 ובתנאי כי מדובר בתחום שעות הפעילות ובימים בהם החנות עובדת ופעילה כמפורט באתר זה ובעמוד "מדיניות משלוחים" "זמני אספקה".
ב) המזמין לא הגיע לאסוף הזמנתו עד למועד הנקבע בסעיף 1א' לעיל, הזמנתו תבוטל והמזמין יחויב בדמי הטיפול והפחת בסך 10% מהזמנתו.

ביטול הזמנה שנקבעה למשלוח –
א) המזמין החליט לבטל הזמנתו, מכל סיבה שהיא, טרם יציאת ההזמנה במשלוח, ההזמנה תבוטל והמזמין יחויב בדמי הטיפול והפחת בסך 10% מהזמנתו.
ב) המזמין החליט לבטל הזמנתו, מכל סיבה שהיא, לאחר יציאת ההזמנה במשלוח לרבות אי זמינות המזמין טלפונית ופיזית בכתובת היעד שנמסרה במעמד ההזמנה, המשלוח יוחזר לחנות וההזמנה תבוטל אולם המזמין יחויב בגין משלוח כפול (הלוך ושוב) בתוספת 10% דמי הטיפול והפחת בגין הזמנתו.
ב)(1) משלוח שהוחזר כתוצאה מאי זמינות המזמין – תינתן אפשרות למזמין להגיע לאסוף את ההזמנה שלו מהחנות, כמפורט בתנאים לאיסוף עצמי, בעמוד מדיניות משלוחים>> איסוף עצמי, ללא כל החזר או פיצוי כספי בעבור שירות השליחויות. המזמין יחויב במשלוח כפול (הלוך ושוב) בגין הפצת ההזמנה ליעדה והחזרתה לחנות. משלוח כפול דהיינו עלות משלוח רגיל כפול שניים.